Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Brædstrup Vandværk på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Brædstrup Vandværk har lavet et samarbejde med DVN om arkivering af alle analyser på mitdrikkevand.dk
Name: md.JPG.
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Brædstrup Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er vores fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 7-8°.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver.På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Se de seneste analyseresultater, information om parametre og mulighed for grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.


Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk

Brædstrup Vandværk A.m.b.a
Øskovvej 4, 8740 Brædstrup
admin@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 73 70 93 45
CVR nr.: 46271513
GLN nr.: 5790002642845
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net