Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Nyheder
Generalforsamling 2020
O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G
er af holdt den 3 marts 2020


eForsyning
Som noget nyt kan vi tilbyde eForsyning. Her kan du se dit forbrug, dokumenter, melde flytning, SMS service og meget mere.


Log-in oplysningerne finder du på opkrævningen fra Vandværket.


Se billeder fra byggeriet

Kontakt os

Brædstrup Vandværk
Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup
hcw@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 75 75 33 00 / Mobil 40 45 44 09
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net