Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Takster

Driftsbidrag gældende fra 1. januar 2024

Driftsbidrag 

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed excl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. moms
Målerleje pr. afregningsmåler excl. moms
Målerleje pr. afregningsmåler incl. moms
Variabelt bidrag pr. m³ (1.000 liter vand) excl. momsStatsafgift pr. ledningsført vand pr. m³ excl. moms
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse excl. moms (er fra 2021 inkluderet i statsafgiften)
1 kubikmeter vand incl. afgifter og moms

Gebyr

Lukkegebyr for restancer (momsfri) excl. faktiske afholdte omkostninger
Åbne gebyr for restancer excl. faktiske afholdte omkostninger – excl. moms
Gebyr for vandspild og skønnet forbrug ved selvforskyldt skade på ledningsnettet – excl. moms
Rykkegebyr ved restance (momsfri)
Inkasso gebyr (momsfri)
Gebyr for erstatning af frostsprunget/ødelagt vandmåler(målerstørrelse under 4,0 m³/h) excl. moms
Flyttegebyr – excl. moms
Montørtimer vedr. graveskader på ledningsnet osv. (normal arbejdstid) excl. moms

Anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) gældende fra 1. januar 2024:

De anførte priser er excl. moms

BYMÆSSIG BEBYGGELSE – indenfor tættere bebygget område
Gruppe 1 – pr. boligenhed(parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 32 mm / ø 40 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 2 – øvrige forbrugereårsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 50 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

Gruppe 3 – øvrige forbrugereårsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 63 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 4 – øvrige forbrugereårsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 75 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

LANDOMRÅDER – udenfor tættere bebygget område.
Gruppe 5 – pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed,andelsbolig, sommerhus samt mindre landbrug)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 40 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 6 – øvrige forbrugereårsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 50 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

Gruppe 7 – øvrige forbrugereårsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 63 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 8 – øvrige forbrugereårsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 75 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

Supplerende anlægsbidrag (gruppe 1 til 8)Ved byggeri af flere boligenheder på samme ejendom betales en forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen, dvs. ét hovedanlægs- og ét forsyningsledningsbidrag. Hvis ændringen i antal af boligenheder samtidig kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen betales étstikledningsbidrag i forhold til den ansøgte stikstørrelse. Tidligere betalte stikledningsbidrag dækker omkostninger til tidligere udførte arbejder og tilbagebetales ikke.

Supplerende anlægsbidrag ved overgang fra fælles til individuel afregning efter målt forbrugHvis vandværket skal imødekomme ansøgningen skal følgende forudsætninger være opfyldt:– den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler– den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning– den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden og vandværket skal have umiddelbar adgang til stophanen.Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af vandværket.Overgangen fra fælles til individuel afregning efter forbrug medfører et supplerende anlægsbidrag, der svarer til ændringen, dvs. ét stikledningsbidrag pr. boligenhed. Anlægsbidraget reduceres med allerede betalte stikledningsbidrag.

I by områder dækker tilslutningsafgiften til og med fortov/skel.

Tilslutningsafgiften skal være betalt inden ledningsarbejdet påbegyndes.

Priserne indexreguleres årligt.

Kr.

775,00
968,75
100,00
125,00
5,45
6,37
0,00
14,78


500,00
500,00

500,00
100,00
100,00

1.500,00
100,00
615,00


Kr.


4.041
11.148
6.887
22.0778.083
21.723
9.196
39.00112.124
56.393
11.397
79.91416.166
62.394
15.720
94.279
4.041
33.309
18.853
56.2048.083
37.343
20.106
65.53212.124
43.722
22.715
77.75716.000
49.217
27.248
92.465
Brædstrup Vandværk A.m.b.a
Øskovvej 4, 8740 Brædstrup
admin@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 73 70 93 45
CVR nr.: 46271513
GLN nr.: 5790002642845
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net