Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Takster

Driftsbidrag gældende fra 1. januar 2020

Driftsbidrag 

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed excl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. moms
Variabelt bidrag pr. m³ (1000 liter vand) excl. momsStatsafgift pr. ledningsført vand pr. m³ excl. moms
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse excl. moms
1 kubikmeter vand incl. afgifter og moms

Gebyr

Lukkegebyr for restancer (momsfri) excl. faktiske afholdte omkostninger
Åbne gebyr for restancer excl. faktiske afholdte omkostninger – excl. moms
Gebyr for vandspild og skønnet forbrug ved selvforskyldt skade på ledningsnettet – excl. moms
Rykkegebyr ved restance (momsfri)
Inkasso gebyr (momsfri)
Gebyr for erstatning af frostsprunget/ødelagt vandmåler(målerstørrelse under 4,0 m³/h) excl. moms
Flyttegebyr – excl. moms
Gebyr til forbrugere som ikke er tilmeldt Betalingsservice

Anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) gældende fra 1. januar 2020:

De anførte priser er excl. moms

BYMÆSSIG BEBYGGELSE – indenfor tættere bebygget område
Gruppe 1 – pr. boligenhed(parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 32 mm / ø 40 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 2 – øvrige forbrugereårsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 50 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

Gruppe 3 – øvrige forbrugereårsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 63 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 4 – øvrige forbrugereårsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (op til ø 75 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

LANDOMRÅDER – udenfor tættere bebygget områdekr.
Gruppe 5 – pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed,andelsbolig, sommerhus samt mindre landbrug)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 40 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 6 – øvrige forbrugereårsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 50 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

Gruppe 7 – øvrige forbrugereårsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 63 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag i alt

Gruppe 8 – øvrige forbrugereårsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (ø 75 mm) pr. stk.
Anlægsbidrag ialt

Supplerende anlægsbidrag (gruppe 1 til 8)Ved byggeri af flere boligenheder på samme ejendom betales en forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen, dvs. ét hovedanlægs- og ét forsyningsledningsbidrag. Hvis ændringen i antal af boligenheder samtidig kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen betales étstikledningsbidrag i forhold til den ansøgte stikstørrelse. Tidligere betalte stikledningsbidrag dækker omkostninger til tidligere udførte arbejder og tilbagebetales ikke.

Supplerende anlægsbidrag ved overgang fra fælles til individuel afregning efter målt forbrugHvis vandværket skal imødekomme ansøgningen skal følgende forudsætninger være opfyldt:– den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler– den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning– den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden og vandværket skal have umiddelbar adgang til stophanen.Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af vandværket.Overgangen fra fælles til individuel afregning efter forbrug medfører et supplerende anlægsbidrag, der svarer til ændringen, dvs. ét stikledningsbidrag pr. boligenhed. Anlægsbidraget reduceres med allerede betalte stikledningsbidrag.

I by områder dækker tilslutningsafgiften til og med fortov/skel.

Tilslutningsafgiften skal være betalt inden ledningsarbejdet påbegyndes.

Priserne indexreguleres årligt.

Kr.

475,00
593,75
3,50
6,18
0,19
12,34


400,00
400,00
400,00

100,00
100,00
1.045,00

65,00
35,00


Kr.


4.000
10.077
6.225
20.3028.000
19.635
8.312
35.94712.000
50.973
10.302
73.27516.000
56.397
14.209
86.606
4.000
30.168
17.041
51.1498.000
33.754
18.174
59.92812.000
39.520
20.532
72.05216.000
44.947
24.884
85.831

Kontakt os

Brædstrup Vandværk
Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup
hcw@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 75 75 33 00 / Mobil 40 45 44 09
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net