Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Meddelelse vedr. fund af Desphenyl-Chloridazon
Det med vandprøver er en smule kompliceret. Der er flere typer, og de tages forskellige steder. Der tages prøver ude på boringerne (vi har tre), på afgangsvandet (på vandværket, lige før vandet sendes ud til forbrugerne) og ude hos forbrugerne. Der testes bl.a. for bakterier, nitrat og kemiske stoffer.  Myndighederne har fastlagt et analyseprogram for hvad, der skal testes for, og hvor hyppigt, der skal testes. Brædstrup Vandværk følger selvfølgeligt dette, dog har vi bestemt, at vi tester hyppigere end myndighederne kræver.

Alle de test vi har fået lavet, viser mange år tilbage, at vi har fuldstændig rent vand.

Angående Desphenyl-Chloridazon, har det ikke været på myndighedernes liste, hvorfor ingen vandværker har testet for stoffet. Med de problemer, der åbenbart er med stoffet, er det ikke for meget at sige, at myndighederne (miljøstyrelsen) har sovet i timen. Deres holdning har været, at stoffet ikke er sundhedsskadelig, derfor var det ikke nødvendigt at teste for det. Nu har de lavet en ny beslutning. Alle vandværker skal teste for stoffet. Men de mener stadig, at stoffet ikke er sundhedsskadelig.

Da dette kom frem i pressen, besluttede vi i Brædstrup Vandværk at teste for stoffet på en af vores 3 boringer. Den 26.09.17 fik vi svar fra analyseinstituttet.

I vores vand fra den pågældende boring (DGU 97.472) er der målt Desphenyl-Chloridazon = 0,023 µg/l.

Grænseværdien for stoffet er 0,1 µg/l, så der er lidt under 25% af grænseværdien i vandet fra boringen. Horsens kommune, som er myndighed, er orienteret og har ingen umiddelbare bemærkninger, idet vi er under grænseværdien, og man vurderer ikke stoffet som sundhedsskadelig.

For at følge op på målingen, har vi besluttet at få fremskønnet en prøve på vores afgangsvand, altså det vand der går ud til forbrugerne efter det har været igennem vores filtre, så vi får et overblik over situationen, idet den giver et bedre billede af, hvad der måtte være/eller ikke være af rester af stoffet, idet vandet, der sendes ud til forbrugerne er en blanding af vand fra de 3 boringer.

Denne prøve er lige bestilt, og svaret vil komme i løbet af første halvdel af oktober.

Som du kan se, tager vi problemet meget alvorligt, vi ønsker selvfølgelig at sikre os, at det vand, vi sender ud til forbrugerne, er i orden og overholder alle gældende regler.

Vi lægger alle vores vandanalyser ud på vores hjemmeside, dog kun analyser fra prøver af vores afgangsvand, fordi det er det, der er krav om fra myndighederne. Vi har dog besluttet, at lægge resultatet af Chloridazon testen ud på siden. At den ikke er der endnu, er fordi vi næsten lige har fået resultatet ind. Den vil blive lagt ud i løbet af næste uge.

Se resultatet fra Boring DGU 97.472

Læs Infoskrivelse fra Miljøstyrelsen dateret 7. sep. 2017 vedr. de sundhedsmæssige vurderinger ift. fund af stoffet

På bestyrelsens vegneJohn JensenBrædstrup Vandværk
Brædstrup Vandværk A.m.b.a
Øskovvej 4, 8740 Brædstrup
admin@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 73 70 93 45
CVR nr.: 46271513
GLN nr.: 5790002642845
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net