Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Kontrol af målere

Ny lov gør, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålerne. Dette sker for at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Senest hvert 9. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene jf. gælden regler, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år. Overholder målerne kravene kan perioden forlænges i op til maksimalt 9 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.
Aflæsning af måleren
I 2023 blev vi færdige med at udskifte alle værkets vandmålere, med et system der gør det muligt, at vi kan fjernaflæse målerne fra bilen ved at køre en tur rundt i vores forsyningsområde.

Målerne vil så typisk blive aflæst af værket fremover i start januar måned.
Brædstrup Vandværk A.m.b.a
Øskovvej 4, 8740 Brædstrup
admin@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 73 70 93 45
CVR nr.: 46271513
GLN nr.: 5790002642845
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net