Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Aflæsning af vandmålere
Vandværket foretager fjernaflæsning af vandmålerne i uge 1.Arbejdet udføres primært af vandværkets personale, som drive by. Dvs. at vandværkets bil kører forbi i nærheden af jeres måler og fjernaflæser måleren.Fjernaflæsningen sker med henblik på den årlige afregning.

Hold styr på dit forbrug, så du ikke bliver overrasket, når du modtager den årlige opgørelse.Brug dette skema, hvor du løbende kan notere aflæsninger – aflæsningsskema-til-vandmåleren

Nogle forbrugere har Hydrus målere og andre har Astral eller Kamstrup målere.Herunder findes vejledninger til aflæsning.Brædstrup Vandværk A.m.b.a
Øskovvej 4, 8740 Brædstrup
admin@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 73 70 93 45
CVR nr.: 46271513
GLN nr.: 5790002642845
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net