Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Aflæsning af vandmålere
Vandværket foretager fjernaflæsning af vandmålerne i uge 50.Arbejdet udføres primært af varmeværkets personale, som drive by.Fjernaflæsningen sker med henblik på den årlige afregning.

Hold styr på dit forbrug, så du ikke bliver overrasket, når du modtager den årlige opgørelse.Brug dette skema, hvor du løbende kan notere aflæsninger – aflæsningsskema-til-vandmåleren

Nogle forbrugere har Hydrus målere og andre har Astral målere.Herunder findes vejledning til aflæsning af Hydrus.

Kontakt os

Brædstrup Vandværk
Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup
hcw@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 75 75 33 00 / Mobil 40 45 44 09
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net