Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Alarmeringsliste - Offentlig
Ved alarmering
Alarmcentralen
Brand og Redning
Horsens kommune
Politi Østjylland
Miljøvagten
Embedslægen
Brand og Redning
Horsens Sygehus
Vagtlæge
Beredskabsstyrelsen
Kontaktperson

Vagtcentralen
Døgnbemandet

Horsens Kommune
Region Midt


Region Midt
Region Midt
Birkerød
Telefon / E-mail
112
7629 2770 / brandogredning@horsens.dk

114
7629 2513
7222 7970 / midt@sst.dk
7529 2775
7842 5000
7011 3131
9626 7600
4590 6000
Rådgivning og Assistance
Beredskabsstyrelsens Kemiske Lab.
Statens Serum Institut
Instritut for fødevaresikkerhed og toksikologi
Giftinformation
Statens Institut for Strålehygiejne
Giftlinen
FødevarestyrelsenMikrobiologi


Bispebjerg Hospital
Telefon / E-mail
4590 6000
3268 3268
3345 6000

3531 6060
4554 3454
8212 1212
7227 6900
Information
Lokal avis
Lokal radio

TV2 - Regional
DR1 - TV
TV2

Horsens Folkeblad
Radio Horsens
Radio Silkeborg
Syd
TV-Byen


7627 2000
7627 2070 (fax) / 7561 8322
8681 6566 / info@radio1.nu
7630 3132 (fax) / 7561 8322
dr.dk@dr.dk
6591 9191 / tv2@tv2.dk

Materiel / Tankbiler m.m.
Brand og Redning
Falck
Beredskabsstyrelsen

Horsens Kommune
Vagtcentral

7629 2770
7010 2020
4590 6000

Brædstrup Vandværk A.m.b.a
Øskovvej 4, 8740 Brædstrup
admin@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 73 70 93 45
CVR nr.: 46271513
GLN nr.: 5790002642845
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net