Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Velkommen til Brædstrup Vandværk

I lyset af regeringens seneste tiltag i forbindelse med bekæmpelsen af Corona smitte, er det ikke længere muligt at afholde vores ekstraordinære generalforsamling, der hermed aflyses.

Generalforsamlingen vil blive afholdt, når situationen normaliseres.

Indkaldelse til Ekstraordinære Generalforsamling Mandag den 23 Marts 2020 kl. 19.00 på Hotel Pejsegården.
Dagsorden :
1.Valg af dirigent
2.Indkomne forslag : Bestyrelsen stiller forslag om at udtræde af Vandsektorloven.
3. EventueltBrædstrup Vandværk blev grundlagt den 24. marts 1909.
Vandværket forsyner i dag ca. 2200 husstande med rent drikkevand, og der udpumpes ca. 270.000 m³ vand årligt til Brædstrup by og nærmeste omegn, svarende til et gennemsnitlig døgnforbrug på 740 m³.
Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende i nærheden af værket på Øskovvej.

Læs om vandværkets persondatapolitik, information om vandkvalitet og find ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild på information til forbrugerne.


Vandets hårdhedsgrad (ºdH) er 8,6, og det betegner man som blødt vand.


Ved ledningsbrud!

Kontakt vagthavende ved ledningsbrud – Tlf. 7575 3300

Kontortid :Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00  
Fredag kl. 8.00 – 12.00

SMS - Service

Name: sms.bmp.

Kontakt os

Brædstrup Vandværk
Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup
hcw@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 75 75 33 00 / Mobil 40 45 44 09
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net