Brædstrup Vandværk a.m.b.a.
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: skov og vand.jpg.
Velkommen til Brædstrup VandværkStillingsopslag

Brædstrup Vandværk søger assistance til vandværksbestyreren

Spørgsmål kan rettes til formand John Jensen, 22 11 25 97 eller vandværksbestyrer H.C.Wael, 40 45 44 09.

Ansøgning sendes til - hcw@braedstrup-vandvaerk.dk - senest d. 22. januar 2020.Brædstrup Vandværk blev grundlagt den 24. marts 1909.
Vandværket forsyner i dag ca. 2200 husstande med rent drikkevand, og der udpumpes ca. 270.000 m³ vand årligt til Brædstrup by og nærmeste omegn, svarende til et gennemsnitlig døgnforbrug på 740 m³.
Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende i nærheden af værket på Øskovvej.

Læs om vandværkets persondatapolitik, information om vandkvalitet og find ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild på information til forbrugerne.


Vandets hårdhedsgrad (ºdH) er 8,6, og det betegner man som blødt vand.


Ved ledningsbrud!

Kontakt vagthavende ved ledningsbrud – Tlf. 7575 3300

Kontortid :Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00  
Fredag kl. 8.00 – 12.00

SMS - Service

Name: sms.bmp.

Kontakt os

Brædstrup Vandværk
Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup
hcw@braedstrup-vandvaerk.dk
Tlf. 75 75 33 00 / Mobil 40 45 44 09
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net