Om vandværket

Vandets vej til forbrugeren

Kildepladsfoto_boring
Vandet pumpes op fra kildepladsen, som ligger i skoven bag ved vandværket på Øskovvej. Her er der tre boringer, som vi benytter i dag. De pumper alle fra det samme dybe magasin, som er 100 meter dyb.

Se kort over det nedre magasin.

iltningVandbehandling
Fra kildepladsen bliver vandet pumpet ind på vandværket, og her bliver det iltet. Herefter ledes vandet til fire filtre bassiner for at blive filtret for jern og mangan, og så pumpes det ellers videre til vandtårnet på Brokhøjvej.

 

Udpumpningvandtårn_foto
Fra vandtårnet bliver der årligt udpumpet ca. 290.000 m³ til det 54 kilometer lange distributionsnet, som strækker sig over Brædstrup by, Troelstrup, Burgårde, Slagballe, Nimdrup og Davding.