Velkommen

 

Indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling Tirsdag den 3 Marts 2020 kl. 19.00 på Hotel Pejsegården

Dagsorden : Ifølge vedtægterne

Indkomne forslag : Bestyrelsen stiller forslag om at udtræde af Vandsektorloven.

 

Brædstrup Vandværk blev grundlagt den 24. marts 1909.ny vandværk

Vandværket forsyner i dag ca. 2200 husstande med rent drikkevand, og der udpumpes ca. 270.000 m³ vand årligt til Brædstrup by og nærmeste omegn, svarende til et gennemsnitlig døgnforbrug på 740 m³.

Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende i nærheden af værket på Øskovvej.

Læs om vandværkets persondatapolitik, information om vandkvalitet og find ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild på information til forbrugerne

Indkaldelse til generalforsamling 2020 – Afventer dato

Vandets hårdhedsgrad (ºdH) er 8,6 og det betegner man som blødt vand.

Kontakt vagthavende ved ledningsbrud – 7575 3300

Kontortid :
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00   Fredag kl. 8.00 – 12.00


sms