Forsyningsområde

Brædstrup vandværks forsyningsområde er inden for den stiplede linie.

Se kort.