Generalforsamling 2019

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

i Brædstrup Vandværk  afholdes Torsdag den 25 April  kl.19.00 på Hotel Pejsegården.