Generalforsamling 2019

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G

i Brædstrup Vandværk  afholdes inden udgangen af april måned 2019

og datoen er ikke fastlagt endnu.