Alarmeringsliste – Offentlig

 

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Ved alarmering:
Alarmcentralen 112
Brand og Redning
Horsens Kommune
Vagtcentralen
Døgnbemandet
76292770 brandogredning@horsens.dk
Politi Østjylland 114
Miljøvagten Horsens Kommune 7629 2513
Embedslægen Region Midt 7222 7970 midt@sst.dk
Brand og Redning 7529 2775
Horsens Sygehus 7842 5000
Vagtlæge Region Midt 7011 3131
Beredskabsstyrelsen Region Midt 9626 7600
Birkerød 4590 6000
Rådgivning og Assistance:
Beredskabsstyrelsens Kemiske Laboratorium 4590 6000
Statens Serum Institut Mikrobiologi 3268 3268
Institut for fødevaresikkerhed og toksikologi 3345 6000
Giftinformation Bispebjerg Hospital 3531 6060
Statens Institut for Strålehygiejne 4554 3454
Giftlinen 8212 1212
Fødevarestyrelsen 7227 6900
Information
Lokal avis Horsens Folkeblad 7627 2000
Lokal radio Radio Horsens 7627 2070
7561 8322
(fax)
Radio Silkeborg 8681 6566 info@radio1.nu
TV2 – Regional Syd 7630 3132
7561 8322
(fax)
DR1 -TV TV-Byen dr.dk@dr.dk
TV 2 6591 9191 tv2@tv2.dk
Materiel / Tankbiler m.m.
Brand og Redning Horsens Kommune 7629 2770
Falck Vagtcentral 7010 2020
Beredskabsstyrelsen 4590 6000